BIG-registratie

Coach Joost Levy is als gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG-register onder nummer 89054099525.

Over het BIG-register:

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen.