Werkwijze

De basis van mijn coaching bestaat uit het P – R – O model.

De letters P R O

In de coaching onderzoeken we wat er zit in jouw persoonlijke bagage als mens en als professional; dus wie ben je en wat heb je geleerd. Wat zijn je waarden; waar sta je voor en wat zijn je valkuilen in je interactie met anderen. Wat zijn de doelen van de organisatie en wat vraagt de organisatie van je? Welke kennis, vaardigheden en houdingen worden verwacht en welke ontwikkeling in verwachtingen speelt zich in de organisatie af. Ook is de vraag welke invloed heeft de context op deze organisatie-verwachtingen.

Tussen de dynamiek van jou als Persoon en de Organisatie zit jouw Rol als een voortdurend in beweging zijnde entiteit. Hoe vind jij je Rol in een nieuwe organisatie of op een nieuwe plek? Hoe ga je hem uitproberen (maken), en hoe neem je deze Rol geleidelijk aan op, op een wijze zoals deze jou past en zo optimaal mogelijk de doelen van de organisatie dient. Thema’s kunnen veel met jou als Persoon te maken hebben; we werken dan aan de ontwikkeling van jou als persoon. Ook kan het met name gaan over het ontwikkelen van vaardigheden en zienswijzen die met je functie te maken hebben.


Belangrijke Bronnen

Ik maak veel gebruik van het kennnisdomein van de Transactionele Analyse. Hierin worden complexe processen op een eenvoudige en heldere wijze verwoord met vaak ook makkelijk te snappen en te onthouden modellen. Dit maakt het ‘denken over’ werksituaties in toekomstige gevallen veel effectiever.

Ook het psychodynamisch systeemdenken zit mij in het bloed en hiermee help ik mijn coachingscliënten om te leren onder de oppervlakte te kijken van wat er zich in de organisatie afspeelt.


In iedere organisatie spelen onzichtbare maar wel voelbare processen; ze horen gewoon bij mensenwerk. Maar vaak werken deze processen averechts ten opzichte van de organisatiedoelen. Wanneer je hypotheses kan vormen over deze processen kan je onderzoeken of het waar is wat je denkt en kan je onderzoeken wat de functie ervan is voor mensen en de organisatie als geheel. 
Zodra organisatiedynamiek woorden krijgt, kan je werken aan verandering en transformatie.

Wat levert coaching je op? 

  • Persoonlijke ontwikkeling die je in leven en werk veel plezier en warmte oplevert.
  • Professionele ontwikkeling waardoor je een meer betrokken en effectievere collega en leider wordt.

  • Kansen voor de organisatie om vanuit actuele kennis over organisatieprocessen stappen te nemen die de doelen van de organisatie direct dienen en de organisatiecultuur verbeteren. 
  • Vaardigheden om coachend leiding te geven.